แอลคาร์นิทีน จากร่างกายทางเยี่ยว แล้วก็น้ำดี คาร์นิทีนมีอยู่ 2 stereoisomers : Active firmหมายถึงL-carnitine ระหว่างที่ inactive formเป็นD-carnitine เดิมคาร์นิทีน พบว่าเป็นต้นสายปลายเหตุสำหรับในการเจริญวัยของแอลคาร์นิทีน ประกอบด้วย คาร์นิทีน เป็นกรดอะมิโนจำเป็นจะต้อง

แอลคาร์นิทีน มัลติวิตามิน แอนด์ มิเนอรัล ซอฟเจล มาจากภาษาละติน มีความหมายว่า เนื้อสด เนื่องจากหนแรกสกัดได้ จากกล้ามเนื้อของหมูคาร์นิทีน มีโครงสร้างเป็น quaternary amine เป็นสารที่สร้างในตับ แล้วก็ไตของคนเรา คาร์นิทีน เป็นสารประกอบจตุรภูมิของ (L-carnitine) แอมโมเนียมที่สังเคราะห์ได้จากกรดอะมิโนสองชนิดเป็นไลซีนและก็การบูช

ายัญไทโอนีน สำหรับการสังเคราะห์คาร์นิ-ทีน ด้านในร่างการอาศัย cofactor อย่างเช่น วิตามินซี, ไนอะซิน, วิตามินบี และก็เหล็ก โดยสามารถใช้พลังงานจาก fatty acid oxidation ได้ดังนี้ คาร์นิทีน จะถูกขับออกจากร่างกายทางเยี่ยว แล้วก็น้ำดี คาร์นิทีนมีอยู่ 2 stereoisomers : Active firmหมายถึงL-carnitine ระหว่างที่ inactive formเป็นD-carni

ine เดิมคาร์นิทีน พบว่าเป็นต้นสายปลายเหตุสำหรับในการเจริญวัยของแอลคาร์นิทีน ประกอบด้วย คาร์นิทีน เป็นกรดอะมิโนจำเป็นจะต้อง (Essential Amino Acids) ที่ร่างกายสร้างมาจากการสังเคราะห์ กรดอะมีโน 2 ตัวหมายถึงไลซีน (Lysine) และก็เมทไธโอนีน (Methionone) โดยกรดอะมิโนทั้งยัง 2 ประเภทนี้ มีประโยชน์สำคัญดังนี้
• ไลซีน (Lysine) คือ กรดอะมิโน ประเภทหนึ่ง ซึ่งจัดเป็น กรดอะมิโนจำเป็น ซึ่งร่างกายไม่สามารถสร้างเองได้ จำต้องได้รับจากสารอาหารอื่นๆไลซีน มีความสำคัญอย่างที่สุดสำหรับในการสร้างโปรตีนที่สำคัญ

ต่อสุขภาพ โดยร่างกายปรารถนาไลซีนเพื่อการเติบโตแอลคาร์นิทีน L CARNITINE มัลติวิตามิน แอนด์ มิเนอรัล ซอฟเจล การบูรณะเนื้อเยื่อ การสร้างภูมิคุ้มกัน ฮอร์โมน รวมทั้งโปรตีนที่ทำหน้าที่เร่งปฏิกิริยาเคมีต่างๆผลดีที่ได้แอลคาร์นิทีน
• เมทไธโอนีน จะถูกใช้ประโยชน์สร้างเป็นกรดอะมิโน ซีสตีน (cysteine) ซึ่งถ้าเกิดร่างกายได้รับกรดอะมิโนเมทไธโอนีนไม่เพียงพอจะมีผลให้กำเนิดอาการเศร้าใจ ระบบภูมิต้านทานอ่อนแอ ก่อให้เกิดการติ

ดเชื้อได้ง่าย แล้วก็ผิวหนังที่เป็นแผลจะหายช้ากว่าธรรมดา
• นอกจากนี้ เมไธโอนีน ยังเกี่ยวเนื่องโดยตรงกับการเกิด  เวย์ โปรตีน  โฮโมซีสเทอีน ซึ่งเป็น กรดอะมิโนที่ประกอบไปด้วยซัลเฟอร์ (Sulfur) เป็นการเผาผลาญของกรดอะมิโนเมไธโอนีน ในตอนระหว่างการเผาผลาญธรรมดาในร่างกาย มันจะถูกย่อยให้อยู่ในรูปของ โฮโมซีสเทอีน โดยจะถูกย่อย และก็ถูกเปลี่ยนเป็น ซีสเทอีน อีกทีหนึ่ง (ไม่ก่อให้เกิดอั

แอลคาร์นิทีน

นตราย) รวมทั้งมันจะถูกเปลี่ยนกลับเป็น เมไธโอนีน ในขั้นตอนนี้เอนไซม์อยากวิตามินบี 12 และก็กรดโฟลิก เป็นผู้ช่วยในการเปลี่ยนสสสารจำพวกนี้กลับไปเป็น เมไธโอนีน อีกรอบหนึ่ง
• ระดับของโฮโมซีสเทอีน ที่เพิ่มสูงขึ้น จะส่งผลต่อความเป็นพิษโดยตรง รวมทั้งเป็นผลแห่งการอักเสบรอบๆเยื่อบุไม่ถูกของเส้นโลหิต ก็เลยได้ผลให้ฝูงคนที่มีโฮโมซีสเทอีน สูงมีโอกาสเสี่ยงต่อกา

รเป็นโรคหัวใจสูงถึง 3 เท่า ยิ่งระดับของ โฮโมซีสเทอีนยิ่งมาก ก็จะยิ่งเพิ่มการเสี่ยงต่อการเป็นโรคหบอดเลือกสมองตีบ จากผลที่ได้รับจากการวิจัยพบว่า ผู้ที่หรูหราโฮโมซีสเทอีนสูง มีการขาด วิตามินบี6, วิตามินบี12 และก็กรดโฟลิก
• เมทไธโอนีน สามารถเปลี่ยนไปเป็น SAMe (S-Adenosyl Methionine) ซึ่งเป็นสารเคมีธรรมชาติที่มีอยู่ในทุกเซลล์ของร่างกาย ช่วยบรรเทาอาการปวดจากโรคข้ออังเสบด้วยการเพิ่มระดับสารโปรครั้งโ

อไกลแคน (proteglycan) ในเลือด โปรทีโอไกลแคน มีหน้าที่สำคัญในการคุ้มครองป้องกันกระดูกอ่อน โดยรักษาภาวะกระดูกอ่อน รวมทั้งเพิ่ม

ปริมาณออกซิเจนในข้อ มีการค้นคว้าพบว่า SAM-e

มีประสิทธิภาพทุเลาลักษณะของการปวดจากข้ออักเสบได้พอๆกับยาไอบูโพรเฟน
• เมทไธโอนีน เป็นสารต้านอีสตามีน (anti-histamine) เหตุเพราะฮิสตามีนเป็นสารเคมีตัวหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับปฏิกิริยาการแพ้ต่างๆเมทไธโอนีน ก็เลยช่วยลดอาการแพ้ต่างๆยับยั้งการหลั่งสารก่อภูมิแพ้ฮีสตามีนแล้ว

ก็สารก่อภูมิแพ้ฮีสตามีนแล้วก็สารก่อภูมิแพ้อื่นๆจากการบริโภคอาหารที่มีระดับของฮีสตามีน (Histamine) สูง สารก่อภูมิแพ้ (allergen) อย่างเช่น สารต่างๆในขณะที่มีอยู่เองตามธรรมชาติ หรือสารที่มนุษย์ประดิษฐ์ขึ้น โดยทั่วไปผู้ที่เป็นโรคภูมิแพ้สารตั้งแต่นี้ต่อไป คือ ละอองเกสรดอกไม้ ขนสัตว์ พิษแมลง ของกิน (อาทิเช่นไข่ นม ปลา อาหารทะเล)
• เมทไธโอนีน เสริมความสามารถรูปแบบการทำงานของตับอ่อน จึงช่วยจัดการกับปัญหาระบบการย่อยอาหาร ช่วยให้ระบบการทำงานด้านการย่อยอาหารดำเนินการได้ดีขึ้น
ขนาดรับประทานแอล-คาร์นิทีน เนื่องจากแอล-คาร์นิทีน เป็นสารที่ร่างกายสามารถสังเคราะห์ได้เอง รวมทั้งพบได้ในของกินหลายๆจำพวก จาการทดลองหาค่า ความเป็นพิษ Lathal dose (LD) ของแอล-คาร์นิ

ทีน ในหนู พบว่ามีค่าพอๆกับ 8.9 – 9.1 กรัม / โลหรือเทียบเท่ากับขนาดในคนคือ 630 กรัม / วัน แต่การรับประทานแอล-คาร์นิทีน ในขนาดมากกว่า 4 กรัม / วัน จะส่งผลให้เกิดอาการระคายเคืองในทางเดินของกินได้ ด้วยเหตุผลดังกล่าวจำนวนที่ชี้แนะให้บริโภคต่อวัน คือ 2 กรัม / วันการรับประทานแอล-คาร์นิทีน ในขนาดที่เหมาะสมคือ 2 กรัม /

วัน จะช่วยทำให้กล้ามเนื้อมีประสิทธิภาพการทำงานแล้วก็เกิดเมเกือบจะอลิซึมโดยเฉพาะ fatty acid oxidation ได้มากขึ้น แต่แต่การนำไปใช้ในระยะยาวเพื่อหวังผลสำหรับในการสร้างเสริมกำลังของนักกีฬายังควรมีแอลคาร์นิทีน L CARNITINE มัลติวิตามิน แอนด์ มิเนอรัล ซอฟเจล การเรียนรู้

ต่อไป เพราะฉะนั้นจะเป็นการดีที่สุดหากพวกเราเลือกกินอาหารให้ครบ 5 หมู่ในปริมาณที่พอเพียงที่ร่างกายปรารถนา รวมทั้ง หมั่นออกกำลังกายร่วมด้วยก็จะเป็นเรื่องดีที่สุด ที่จะทำให้ร่างกายบริบูรณ์แข็งแรง

อาการที่บ่งถึงภาวการณ์ขาดกรดอะมิโนไลซีนแม้คุณรู้สึกเหนื่อยง่าย ไม่มีสมาธิ ตาแดงเนื่องจากเส้นเลือดฝอยแตก คลื่นไส้ วิงเวียน ผมตก รวมทั้งมีภาวการณ์โลหิตจาง สำหรับผู้เป็นมังสวิรัติอาจ

มีการเสี่ยงที่ร่างกายจะขาดไลซีนได้ แม้ร่างกายได้รับไลซีนไม่เพียงพอ เราสามารถรับรู้ถึงสัญญาณอะไรบางอย่างของการขาดไลซีน อย่างเช่น การเป็นโรคโลหิตจาง อาการอ่อนเพลีย เบื่อข้าวคลื่นไส้ และอาจทำให้กำเนิดโรคนิ่วในไต

คนชราโดยยิ่งไปกว่านั้นในเพศชาย จะต้องการ ไลซีน มากกว่าคนอายุน้อย แต่ว่าอายุต่ำลงยิ่งกว่า 10 ขวบ ไม่สมควรกินไลซีนเสริม หากคุณเป็นโรคเริ่ม แนะนำให้กินไลซีนเสริมในขนาด 3 – 6

กรัมต่อวัน ร่วมกับของกินที่มีไลซีนสูง สำหรับตุ่มน้ำใสหรือแผลพุพอที่ปาก แนะนำให้รับประทานไลซีนเสริม 500 – 1000 มิลลิกรัมต่อวัน จะคุ้มครองป้องกันอาการเกิดขึ้นอีกได้ดิบได้ดีมากแหล่งที่มีเจอกรดอะมิโนไลซีน ในธรรมชาติ ไข่ นม ชีส ยีสต์ สินค้าจากถั่วเหลือง แล้วก็อาหาร ที่มีโปรตีนสูงทุกประเภท
• เมทไธโอนีน (Methionone) จัดอยู่ในกลุ่ม กรดอะมิโนจำเป็นจะต้

อง (essential amino acids) เนื่องด้วยร่างกายไม่สามารถสังเคราะห์เองได้ก็เลยจึงควรได้รับจากของกิน
เมไธโอนีน เป็นกรดอะมิโนที่ช่วยย่อยสลายไขมัน มีหน้าที่สำคัญสำหรั

บในการช่วยปกป้องการสะสมของไขมันในตับ และก็ช่วยคุ้มครองป้องกันการเกิดโรคซึมเซา จัดเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่ทรงประสิทธิภาพ เหมือนกับซีสทีน ช่วยคุ้มครองปกป้องร่างกายจากพิษ

ช่วยรักษาลักษณะของผู้ป่วยโรคจิตเภทบางราย โดยจะช่วยลดระดับของสารฮีสตามีนในเลือดซึ่งอีสตามีนเป็นตัวการที่ทำให้สมองส่งผ่านสื่อประสาทที่ไม่ถูกไปจากความจริง
• เมไธโอนีน ยังมีประโยชน์หญิงหนกินยาคุมกำเนิด ด้วย

เหตุว่า ช่วยเพิ่มการขับเอสโทรเจนส่วนเกินออกจากร่างกายได้ เมโทไธโอนี ยังเป็นผู้บริจาค เมธิน ที่เรียกว่ากรุ๊ปเมธิล ที่ให้ความมากมายทางเคมีรวมทั้งปฏิกิริยาการเผาไหม้ในร่างกาย
• หน้าที่สำคัญของเมไธโอนีนเป็นเป็นแหล่งที่ให้ซัลเฟอร์ (Sulfur) หรือที่เราเรียกว่ากำมะถัน แล้วก็สารประกอบอื่นๆที่ต้องเอ็งร่างกาย โดยร่างกายจะใช้กำมะถันสำหรับการเผาผลาญรวมทั้งการเติบโตต

ามปกติ ถ้าร่างกายขาดหรือมีปริมาณของกำมะถันที่ไม่พอ ร่างกายจะไม่สามารถที่จะสร้างสารต้านอนุมูลอิสระ และไม่สามารถนำสารต้านอนุมูล

อิสระที่ได้รับมาจากแหล่งต่างๆมาทำให้มีจะเกิดภาวะ

การขาดแอล-คาร์นิทีนได้เช่นไร คนที่ทานมังสะต่างประเทศอาจจะมีการเกิดภาวการณ์การขาดแอล-คาร์นิทีนได้ในบางครั้ง เนื่องด้วยแอล-คาร์นิทีน พบได้ในเนื้อสัตว์ นม แล้วก็ถั่วหมัก หรือในคนไข้บางรายที่มีปัญหาเกี่ยวกับการดูดซึมของระบบที่ทำหน้าที่สำหรับการย่อยอาหาร รวมถึงในกรณีที่มีค

นป่วยที่ขาดแอล-คาร์นิทีน (ซึ่งเจอน้อยมาก) ซึ่งอาจจะมีการเกิดจากความแปลกของยีน หรือตับ หรือไต หรือทานอาหารที่มีกรดอะมิโนไลซีน และก็เมไทโอนีนน้อย ก็จะมีอาการเพลียของกล้ามเนื้อ เจ็บหน้าอก เจ็บกล้ามเนื้อ แขนขาล้าอ่อนแรง ความดันเลือดต่ำ และอาจจะมีอาการมึนหัวงงงวยร่วมด้วย ฯลฯ รูปแบบของคาร์นิทีนที่มีการประยุกต์ใช้
ในสังคมวิทยาศาสตร์ พวกเราแอลคาร์นิทีน L CARNITINE มัลติวิตามิน แอนด์ มิเนอรัล ซอฟเจล ควรสร้างและก็สนับสนุนนิสัยของความต้องการอยากจะรู้อยากจะเห็น อยากทำความเข้าใจ ต้องการค้นห

ามาให้ได้ซึ่งคำตอบให้กับคนในสังคม และก็ในวันแล้ววันเล่าก็จะมีเรื่องมีราวให้เชิญคิดเชิญชวนสงสัยมากมายก่ายกอง จนมากระทั่งวันหนึ่ง ในวันที่ได้ยินชื่อแอล-คาร์นิทีน (L-carnitine) เป็นครั้งแรก

ทีแรกที่ได้ยินก็มาจากโฆษณา นำมาซึ่งความข้องใจขึ้นมาในทันทีภายหลังที่มองสื่อโฆษณานั้นจบ ว่าทำไมรับประทานแอล-คาร์นิทีนเข้าไปแล้วถึงกำเนิดอาการแอคทีฟ จนถึงอยู่นิ่งไม่ได้ ขนาดจะคุยกันดีๆมิได้ ควรต้องขยับแข้งขยับขาอยู่เสมอเวลา คนสร้างสื่อต้องการติดต่ออะไรกับผู้ซื้อ หรือเพียงแค่จะพูดว่า ดื่มแล้ว รับประทานแล้วจะมีแรงเพิ่มมากขึ้น จะรู้สึกรื่นเริง… เรี่ยวแรงมันมาจากไหน แรงมันมากอย่างมากหรือเช่นไร เพ

ราะเหตุไรถึงเป็นเช่นนั้น หรือเป็นเครื่องดื่มจำพวกบำรุงกำลังหรอ เอ๊ะ! คิดแล้วยิ่งต้องการรู้ แต่ว่า…ท้ายที่สุด ก็ขอผัดวันประกันพรุ่งเอาไว้ก่อน ตั้งอกตั้งใจว่าจะจดจำไว้ แล้วขอไปค้นหาในวันหน้า แม้กระนั้นในใจก็ยังสงสัย ในที่สุดวันนี้ก็ได้ยามเบิกยาม เข้ามาค้นมาหาข้อมูลด้วยความอยากรู้อยากเห็น รวมทั้งความสงสัยเพราะเหตุไรแอล-

คาร์นิทีนถึงฮือฮากันนัก แล้วเพราะอะไรในประชาสัมพันธ์ เมื่อรับประทานแล้วมันอยู่นิ่งไม่ได้เลย คำตอบที่ได้จากความข้องใจว่าแอล-คาร์นิทีน เป็นอย่างไร แอล-คาร์นิทีน เป็นชื่อของสารตัวหนึ่ง ที่ถูกผลิตขึ้นภายในร่างกายของเรานี่เอง โดยสร้างมาจากกรดอะมิโน 2 ตัวเป็นไลซีน (lysine) รวมทั้งเมไทโอนีน (methionine) แล้วก็แอล-คาร์นิทีนภายในร่างกายของเราก็ถู

กใช้ไปในหน้าที่ต่างๆหลายสิ่งหลายอย่าง ตัวอย่างเช่น เข้าไปช่วยเพิ่มกรรมวิธีใช้ไขมัน (fat) โดยการขนส่งกรดไขมัน (fatty acid) เข้าไปในไมโทคอนเดรีย (ซึ่งเป็นศูนย์กลางของการผลิตพลังงานของเซลล์)

หรือจะพูดง่ายๆก็คือ แอล-คาร์นิทีนช่วยให้ร่างกายแปลงกรดไขมันไปเป็นพลังงานนั่นเอง ซึ่งพลังงานที่ได้มานี้ส่วนใหญ่ก็จะถูกใช้สำหรับในการทำงานของกล้ามทั่วร่างกายเรานั่นเอง จากหน้าที่การทำงานเบื้องต้นของสารจำพวกนี้ทำให้โฆษณานำมาใช้เป็นประเด็นหลักสำหรับในการสร้างโฆษณาในมีความคิดเห็นว่า “เมื่อกินแล้วคุณจะอยู่นิ่งไม่ได้นะ แบบว่าพลังงานมันเยอะจัด”ข้อควรปฏิบัติตามในการใช้แอล-คาร์นิทีน

สำหรับผู้ที่คิดจะซื้อแอล-คาร์นิทีนมาใช้จะต้องระวังเนื่องจากอาจจะมีผลกระทบต่างๆเกิดขึ้นกับร่างกายได้ และก็บางครั้งก็อาจจะเข้าทำปฏิกิริยา

กับยาอื่นๆที่รับประทานด้วยกัน ดังนั้น สำหรับในการใช้แต่ละครั้ง

ควรต้องอยู่ในความดูแลของหมอจะไม่มีอันตรายกว่า ข้อควรจำจนขึ้นใจก็คือสสารทั้งหมดทุกอย่างมีทั้งประโยชน์ แอลคาร์นิทีน L CARNITINE มัลติวิตามิน แอนด์ มิเนอรัล ซอฟเจล รวมทั้งโทษในตัวเอง ขึ้นอยู่กับจำนวนรวมทั้งช่วงจังหวะเวลาของการใช้ แม้แอล-คาร์นิทีนจะไม่ปร

กฏผลกระทบอะไรก็ตามที่เด่นชัดเท่าไรนัก แต่ว่าก็มีงานศึกษาวิจัยที่แสดงให้เห็นว่าถ้ากินเข้าไปมากขนาด 5 กรัมต่อวัน หรือมากกว่าอาจส่งผลให้กำเนิดอาการอาเจียนอาเจียนได้ (จะต้องอย่าลืมว่าพวกเรา

ได้แอล-คาร์นิทีนจากของกินประเภทเนื้อสัตว์และก็นมอยู่แล้วด้วย ซึ่งพวกเราไม่สามารถทราบปริมาณที่แน่ๆได้) ส่วนอาการใกล้กันอื่นๆที่บางทีก็อาจจะเจอได้บ้างก็เป็นต้นว่ามีความต้องการของกินเพิ่มขึ้น มีกลิ่นตัว รวมทั้งเกิดมีผื่นแดง และในนักกีฬาหรือผู้ที่รับประทานแอล-คาร์นิทีน

เสริมสำหรับในการเล่นกีฬาเพื่อช่วยสำหรับการสลายไขมันและก็ช่วยปรับให้ลักษณะการทำงานของกล้ามดีขึ้น ก็ควรจะจะต้องหยุดใช้เพื่อกล้ามได้พักบ้างอย่างต่ำเดือนละ 1 อาทิตย์ เป็นไม่ควรใช้ต่อเนื่องติดต่อกันไปเป็นระยะเวลาที่ยาวนานๆสำหรับผู้ที่มีอาการแพ้ต่ออาหารโปรตีน

ดังเช่น ไข่ นม หรือข้าวสาลี ไม่สมควรกินผลิตภัณฑ์ที่เสริมแอล-คาร์นิทีนเด็ดขาด รวมไปถึงผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับตับแล้วก็ไต เด็กที่แก่ยังไม่ถึง 2 ขวบ และก็สตรีตั้งครรภ์ ก็ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้ ถ้าไม่สำคัญ หรือใช้ภายใต้การดูแลของหมอนะครับ

กลับหน้าหลัก